IV Forum Prawa Procesowego Cywilnego pt. "Aktualne problemy praktyki sądowej w postępowaniu cywilnym"

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo C.H.Beck i Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej zapraszają na IV Forum Prawa Procesowego Cywilnego pt. „Aktualne problemy praktyki sądowej w postępowaniu cywilnym”, które odbędzie 18 listopada 2022 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ w Łodzi, w trybie hybrydowym.

W tym roku Forum będzie poświęcone aktualnym problemom praktyki sądowej w postępowaniu cywilnym z uwzględnieniem zmian kodeksu postępowania cywilnego, których projekt po pierwszym czytaniu w Sejmie skierowano do podkomisji stałej (druk nr 2650).

Problematyka objęta tytułem poszczególnych wystąpień Referentów, z jednej strony nawiązuje do regulacji wprowadzonych ostatnio w obrębie postępowania cywilnego i których projekt zmian został przekazany na drogę legislacyjną, z drugiej zaś – dotyczy zagadnień procesowych wyłaniających się szczególnie w ostatnim czasie na tle skargi pauliańskiej.

Udział w Forum jest odpłatny. Radcy prawni łódzkiej OIRP otrzymują rabat w wysokości 15%, podając kod zawarty w załączeniu, razem z programem Forum.

Łódzka OIRP jest jednym z partnerów tegorocznej konferencji. 

Szczegółowe informacje w załączniku oraz pod linkiem: https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/1153-iv-forum-prawa-procesowego-cywilnego-aktualne-problemy-praktyki-sadowej-w-postepowaniu-cywilnym