Akt o usługach cyfrowych okiem autorów komentarzy (konferencja naukowa, 15 marca 2024 (piątek) 10:00 - 16:00)

Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarzadzania Informacją, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi oraz Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego zapraszają na konferencję naukową pt. Akt o usługach cyfrowych okiem autorów komentarzy.

Konferencja odbędzie się 15 marca 2024 r. godz. 10:00 w Auli Fioletowej Wydziału Prawa i Administracji UŁ przy ul. Kopcinskiego 8/12.

Formularz rejestracyjny.

W trakcie konferencji redaktorzy naukowi i autorzy wszystkich pięciu komentarzy do aktu o usługach cyfrowych, a także przedstawiciele platform i wyszukiwarek oraz NGO’s dokonają analizy przepisów rozporządzenia, wskażą praktyczne aspekty wdrożenia i napotkane problemy interpretacyjne.

W trakcie konferencji redaktorzy naukowi i autorzy wszystkich pięciu komentarzy do aktu o usługach cyfrowych, a także przedstawiciele platform internetowych i wyszukiwarek oraz NGO’s dokonają analizy przepisów rozporządzenia, wskażą praktyczne aspekty wdrożenia i napotkane problemy interpretacyjne.

Konferencja podzielona będzie na następujące panele tematyczne:

  • Wyłączenia odpowiedzialności oraz mechanizmy zgłaszania i działania,
  • Obowiązki dostawców platform internetowych,
  • Obowiązki dostawców VLOP i VLOSE,
  • Normy, standardy i kodeksy,
  • Właściwe organy i krajowi koordynatorzy ds. usług cyfrowych, Rada Usług Cyfrowych,
  • Skargi, odszkodowania i sankcje.

Więcej szczegółów pod adresem: https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/szczegoly/akt-o-uslugach-cyfrowych-okiem-autorow-komentarzy

Pliki do pobrania