Egzamin radcowski

11 Kwietnia 2023

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie radcowskim w dniach 25 – 28 kwietnia 2023 roku.

Osoby przystępujące do egzaminu przed ww. Komisją proszone są o niezwłoczne zapoznanie się z zawiadomienie.

link
28 Marca 2022

Informujemy, iż podczas zbliżających się egzaminów zawodowych radcowskich w dniach 10-13 maja 2022 r., zdający będą mogli skorzystać z programu LEX w wersji dedykowanej na egzamin. Wersja ta różni się nieco od znanej wersji LEX-a, dlatego zapraszamy wszystkie zdające egzamin osoby na bezpłatne szkolenie z jej obsługi. Szkolenie online  odbędzie się w środę 27.04.2022 r. o godz. 9.00. Podczas szkolenia pokażemy jak korzystać z programu LEX w wersji egzaminacyjnej. Będzie również szansa zadać pytania prowadzącemu i wyjaśnić wątpliwości.

W załączniku szczegółowe informacje wraz z programem szkolenia.

Link do zapisu na szkolenie:

https://lrpoland.wolterskluwer.com/obsluga-lexa-przed-egzaminem?utm_source=LKP&utm_medium=izby&utm_campaign=WKPL_LEG_ACQ_LKP-WEB-POT-egzamin-zawodowy-04-22-TOFU_LFM/COM0122003_KEM011&utm_term=web&utm_content=izby

link
26 Marca 2022

Informujemy, że w dniu 25 marca 2022 r. w zakładce „Egzaminy Prawnicze/Zawodowe egzaminy prawnicze/Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych”  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2022-r  zostały opublikowane:

  • dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej,
  • zalecenia dotyczącego odpowiedniego przygotowania sprzętu komputerowego na egzaminy,
  • wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi.

W związku z powyższym zamieszczamy dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć do Działu Aplikacji najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2022 r.:

  • informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu radcowskiego, który odbędzie się w dniach 10 – 13 maja 2022 r.
  • oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu radcowskiego, który odbędzie się w dniach 10 – 13 maja 2022 r.
link
Zobacz także