Egzamin radcowski 2022 - wybór sposobu rozwiązywania zadań egzaminacyjnych

Informujemy, że w dniu 25 marca 2022 r. w zakładce „Egzaminy Prawnicze/Zawodowe egzaminy prawnicze/Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych”  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2022-r  zostały opublikowane:

  • dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej,
  • zalecenia dotyczącego odpowiedniego przygotowania sprzętu komputerowego na egzaminy,
  • wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi.

W związku z powyższym zamieszczamy dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć do Działu Aplikacji najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2022 r.:

  • informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu radcowskiego, który odbędzie się w dniach 10 – 13 maja 2022 r.
  • oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu radcowskiego, który odbędzie się w dniach 10 – 13 maja 2022 r.