ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

W dniu 12 września 2020r. w Vienna House Andel`s Łódź w Łodzi przy ul. Ogrodowej 17 odbyło się Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi (sprawozdawczo – wyborze), które dokonało wyborów organów i na funkcje XI kadencji 2020 – 2024. Zgromadzenie odbyło się w tradycyjnej formie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Informacja o składzie osobowym organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XI kadencji: Zgromadzenia, Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Delegatach na Krajowy Zjazd Radców Prawnych znajduje się na stronie internetowej w zakładce: https://www.oirplodz.pl/o-nas/struktura-oirp/rada-oirp/

Dziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi wybrany został radca prawny Robert Czapnik, delegat na Zgromadzenia OIRP w Łodzi od 2003r., Członek Rady OIRP w Łodzi od 2007r., Przewodniczący Komisji Rady ds. Informacji VII i VIII kadencji (2007 – 2013), Wicedziekan Rady ds. Aplikacji i I Zastępca Dziekana Rady IX i X kadencji (2013 – 2020), Członek Krajowego Zespołu Wizytatorów Krajowej Rady Radców Prawnych IX i X kadencji, nieprzerwanie od 2010r. Delegat OIRP w Łodzi na Krajowe Zjazdy Radców Prawnych. W wyborach na Dziekana Rady, w których był jedynym kandydatem, r.pr. Robert Czapnik otrzymał 109 głosów za przy 7 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących się.

Rzecznikiem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi wybrana została radca prawny Karolina Zytek, która jako jedyna kandydatka na tą funkcję otrzymała 119 głosów za przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. R.pr. Karolina Zytek w latach 2010 – 2020 pełniła funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi.

Członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych wybrany został radca prawny Grzegorz Wyszogrodzki, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi IX i X kadencji, który jako jedyny kandydat na tą funkcję otrzymał 114 głosów na 119 oddanych.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy.