Zasady odbywania kolokwiów 2020

Kolokwia 2020 zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.
Osoby chcące przystąpić do kolokwium w trybie zdalnym proszone są o przesłanie oświadczenia (przekopiowanie jego treści) niezwłocznie na adres mailowy: zgodarodo@oirplodz.pl. Oświadczenie nie musi zostać wydrukowane i zeskanowane. Wystarczająca jest forma mailowa bez własnoręcznego podpisu. 

Aplikanci, którzy z uwagi na brak możliwości technicznych, tj. brak  własnego urządzenia (telefonu, tabletu lub drugiego komputera) pozwalającego na rejestrację przebiegu kolokwium, nie są w stanie zdawać kolokwium z trybie zdalnym, proszeni są o niezwłoczny bezpośredni kontakt z Kierownikiem Szkolenia Aplikantów r.pr. Aleksandrą Kudrzycką pod numerem telefonu  693 80 69 12.