SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego za okres marzecz 2018 – 18 marca 2019 r.

Zachęcamy do zapoznania.