KOMUNIKAT W SPRAWIE WYTYCZNYCH MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DOTYCZĄCYCH EGZAMINÓW KOMORNICZEGO, ADWOKACKIEGO I RADCOWSKIEGO W 2021 R. – Z DNIA 15 KWIETNIA 2021 R.

Informujemy, że wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 kwietnia 2021 r. dotyczące egzaminów komorniczego, adwokackiego i radcowskiego zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wytyczne-ministra-sprawiedliwosci-i-glownego-inspektora-sanitarnego-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-komorniczego-adwokackiego-i-radcowskiego-w-2021-r