Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 23 maja 2024 roku

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na  podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 499), § 24 ust. 1 i ust. 2 uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 roku w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, podaje do wiadomości listę zgłoszonych kandydatów na delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XII kadencji.