KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW I I III ROKU - TERMIN KOLOKWIUM Z PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ Z ETYKI I ZASAD WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO

Informujemy, że kolokwia w II terminie z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla I roku oraz z etyki i zasad wykonywania zawodu radcy prawnego dla III roku odbędą się 16 października 2020 roku w siedzibie Izby od godziny 15:00. O godzinach wyznaczonych dla poszczególnych zdających poinformujemy drogą mailową.