III Forum Prawa Procesowego Cywilnego 19 listopada 2021 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo C.H. Beck i Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej zapraszają na III Forum Prawa Procesowego Cywilnego, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 r. w trybie hybrydowym. Partnerem III Forum jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi. W tym roku Forum będzie poświęcone zabezpieczeniu roszczeń pieniężnych w praktyce sądowej. 

W toku konferencji zostaną przedstawione i poddane dyskusji zagadnienia dotyczące:
  • celów i funkcji postępowania zabezpieczającego,
  • warunków orzeczenia przez sąd zabezpieczenia,
  • okoliczności, ze względu na które udzielenie ochrony prawnej w postępowaniu zabezpieczającym jest niemożliwe,
  • struktury postępowania zabezpieczającego,
  • orzekania w przedmiocie zabezpieczenia,
  • uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,
  • pojęcia i przyczyny upadku zabezpieczenia,
  • zabezpieczenia w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym,
  • zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego,
  • wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w drodze egzekucji sądowej.

Dla uczestników Forum zapewniony został specjalny kod rabatowy, gwarantujący zniżkę w wysokości 20% od ceny szkolenia. Szczegółowe informacje wraz z samym kodem dostępne są w załączeniu.

Zapisów należy dokonywać pod adresem https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/979-iii-forum-prawa-procesowego-cywilnego-zabezpieczenie-roszczen-pienieznych-w-praktyce-sadowej