Harmonogram kolokwiów na rok szkoleniowy 2021

Harmonogram kolokwiów na rok szkoleniowy 2021

I rok
14 maja 2021 r. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – kolokwium ustne I termin
11 czerwca 2021 r. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – kolokwium ustne II termin
O tym, do której komisji egzaminacyjnej zostali Państwo przydzieleni, poinformujemy co najmniej 7 dni przed kolokwium.

10 września 2021 r. Postępowanie cywilne – kolokwium pisemne I termin
15 października 2021 r. Postępowanie cywilne – kolokwium pisemne II termin
5 listopada 2021 r. Prawo cywilne – kolokwium pisemne I termin
26 listopada 2021 r. Prawo cywilne – kolokwium pisemne II termin
10 grudnia 2021 r. – termin III dodatkowy

II rok
9 kwietnia 2021 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – kolokwium pisemne I termin
11 czerwca 2021 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – kolokwium pisemne II termin
6 maja 2021 r. – Prawo karne, postępowanie karne (…) – kolokwium pisemne I termin
18 czerwca 2021 r. – Prawo karne, postępowanie karne (…) – kolokwium pisemne II termin
17 września 2021 r. – Prawo spółek handlowych – kolokwium pisemne I termin
22 października 2021 r. – Prawo spółek handlowych – kolokwium pisemne II termin
12, 13 listopada 2021 r. – Prawo gospodarcze – kolokwium ustne I termin
4 grudnia 2021 r. – Prawo gospodarcze – kolokwium ustne II termin
O tym, do której komisji egzaminacyjnej zostali Państwo przydzieleni, poinformujemy co najmniej 7 dni przed kolokwium.

10 grudnia 2021 r. – termin III dodatkowy

III rok
23, 24 kwietnia 2021 r. – Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego – kolokwium ustne I termin
28 maja 2021 r. – Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego – kolokwium ustne II termin
O tym, do której komisji egzaminacyjnej zostali Państwo przydzieleni, poinformujemy co najmniej 7 dni przed kolokwium.

9 października 2021 r. – Prawo administracyjne – kolokwium pisemne I termin
19 listopada 2021 r. – Prawo administracyjne – kolokwium pisemne II termin
10 grudnia 2021 r. – termin III dodatkowy