Harmonogram kolokwiów na rok szkoleniowy 2021 - aktualizacja

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram kolokwiów na rok szkoleniowy 2021.