DOKUMENTY DO UZUPEŁNIENIA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU RADCOWSKIEGO W DNIACH 18 – 21 MAJA 2021 R.

Poniżej zamieszczamy wzory Informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań oraz Oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego