Centrum Wiedzy Eksperckiej na WPiA UŁ

Zachęcamy do korzystania z usług świadczonych przez Centrum Wiedzy Eksperckiej powstałe na Wydziale Praw i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Centrum  funkcjonuje w trzech płaszczyznach:

  1. Opracowywania ekspertyz prawnych na zlecenie podmiotów zewnętrznych.
  2. Szkoleń z zakresu prawa i administracji.
  3. Organizacji konferencji i seminariów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://wpia.uni.lodz.pl/centrum-wiedzy-eksperckiej/o-centrum