Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie (Łódź 30-31.05.2023)

Szanowni Państwo, 

Informujemy że Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje projekt pn. Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z zasadniczych założeń Projektu jest zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami poprzez, zwiększenie poziomu dostępności informacyjno-komunikacyjnej związanej z podniesieniem kompetencji przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie wiedzy związanej z potrzebami oraz sposobami kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami.

W dniach 30 – 31 maja 2023 szkolenie w powyższym zakresie zaplanowane zostało w Łodzi.

Szkolenia są bezpłatne. Każde szkolenie to 2 dni, każdy dzień szkoleniowy to 8 h, w tym zawarte są również przerwy (2 przerwy kawowe oraz jedna obiadowa). Dzień szkoleniowy rozpoczyna się od godz. 9:00 i trwa do godz. 16:00. Jeżeli uczestnik dojeżdża z miejscowości oddalonej od miejsca szkolenia powyżej 50 km, organizator zapewnia noclegi. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod maila: rekrutacja@dostepnoscwsadach.pl lub kontakt telefoniczny pod numerami: 517 263 080.

Realizatorem szkoleń jest konsorcjum firm: Instytut ADN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz TYFLOKOM Kamil Kowalczyk.

W załączeniu przekazujemy Program Szkolenia.

Pliki do pobrania