Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej 2023 (tekst jednolity)

W załączeniu prezentujemy uchwałę Prezydium KRRP nr 1153/XI/2023 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Wszyscy aplikanci proszeni są o szczegółowe zapoznanie się z tekstem regulaminu.