Odwołanie szkolenia w dniu 27 listopada 2020 roku

Szanowni Państwo,

Informujemy o przełożeniu, zaplanowanego na dzień 27 listopada 2020 r. szkolenia nt.: ”Rozwiązanie stosunku pracy w praktyce sądowej – aspekty materialnoprawne i procesowe cz. II.”. O nowym terminie szkolenia poinformujemy Państwa za pośrednictwem strony internetowej i fb z odpowiednim wyprzedzeniem.