Kolegium Doktorskie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o powstaniu Kolegium Doktorskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – nowej inicjatywy badawczo-dydaktycznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Kolegium Doktorskie zostało stworzone z myślą o wsparciu w przygotowaniach do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. 

Aby umożliwić uczestnictwo w zajęciach, biorąc pod uwagę zaangażowanie zawodowe Uczestników, przy jednoczesnym spełnianiu postulatów work-life balance, opracowany program przewiduje zjazdy w soboty, raz w miesiącu. Potrwają one trzy semestry.

Zajęcia będą odbywać się w formie hybrydowej, co umożliwi uczestnictwo wszystkim chętnym, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje i zapisy możliwe są pod adresem: https://www.wpia.uni.lodz.pl/kolegiumdoktorskie

Kształcenie w ramach Kolegium Doktorskiego jest odpłatne. Dla radców prawnych obowiązuje 5% rabat od obowiązującej opłaty!

Pliki do pobrania