Informacja dla aplikantów radcowskich wpisanych na listę aplikantów radcowskich na posiedzeniu Rady OIRP w Łodzi w dniu 20 października 2023 r.

Zgodnie z § 5 Uchwały Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych informujemy, że obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę radców prawnych lub listę aplikantów radcowskich.

Wysokość składki członkowskiej dla aplikantów radcowskich wynosi 30 zł miesięcznie, wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Informujemy ponadto o konieczności wskazania Radzie OIRP w Łodzi danych patrona. Oświadczenie radcy prawnego o wyrażeniu zgody na objęcie patronatem (wzór w załączeniu) będzie można złożyć w dniu ślubowania (o terminie poinformujemy odrębnym komunikatem).