HARMONOGRAM SZKOLEŃ CZWARTKOWYCH PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2017

Szkolenia odbywają się w siedzibie OIRP w Łodzi

5 października 2017 r.  godzina 17.00 – dr hab. Ryszard Sowiński, prof. WSB. (Naveo Sowiński i Sęk Sp. j.)
“Zastosowanie narzędzi psychologii biznesu w zarządzaniu i marketingu kancelarii prawnej”  3h

19 października 2017 r. godzina 17.00 – Andrzej Hodała (referendarz)
 „Prawo prasowe – odpowiedzialność autora i redaktora za publikację” 3 h

16 listopada 2017 r. godzina 17.00  r.pr. dr Jarosław  Stasiak 
 “Umowa o dzieło a umowa zlecenia w aktualnym orzecznictwie organów emerytalnych, sądów powszechnych i administracyjnych” 2 h  

30 listopada 2017 r. godzina 17.00 – Andrzej Hodała (referendarz)
 „Postępowanie wieczystoksięgowe i podstawy wpisu do KW” 3 h

14 grudnia 2017 r. godzina 17.00  – Andrzej Hodała (referendarz)
 „Postępowanie upominawcze” 3h