Harmonogram szkoleń czwartkowych (marzec - maj 2022)

Prawo karne procesowe – część I

Prawo karne procesowe (w tym rola radcy prawnego jako pełnomocnika i obrońcy w ramach procesu karnego, w szczególności w postępowaniu przygotowawczym) – część I.

10 marca 2022 r. godz. 17.00 – 20.00 Prokurator Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Waldemar Szymański

https://oirplodz.clickmeeting.com/prawo-karne-procesowe-czesc-i/register?_ga=2.190573230.486958545.1646086775-1962589432.1646086775

————

Prawo karne procesowe – część II

Prawo karne procesowe (w tym rola radcy prawnego jako pełnomocnika i obrońcy w ramach procesu karnego, w szczególności w postępowaniu przygotowawczym) – część II.

24 marca 2022 r, godz. 17.00 – 20.00 Prokurator Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Waldemar Szymański

https://oirplodz.clickmeeting.com/prawo-karne-procesowe-czesc-ii/register?_ga=2.216247443.486958545.1646086775-1962589432.1646086775

———–

Cyberprzestępczość (aspekty prawne i kryminalistyczne) 

7 kwietnia 2022 r, godz. 17.00 – 20.00 Prokurator Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Waldemar Szymański 

https://oirplodz.clickmeeting.com/cyberprzestepczosc-aspekty-prawne-i-kryminalistyczne-/register?_ga=2.220348829.486958545.1646086775-1962589432.1646086775

———–

Podstawowe zasady wykonywania działalności leczniczej w Polsce i  prawa pacjenta

9 czerwca 2022 r, godz. 18.00 – 21.00 Radca prawny Piotr Szyroczyński 

https://oirplodz.clickmeeting.com/podstawowe-zasady-wykonywania-dzialalnosci-leczniczej-blad-medyczny/register?_ga=2.122731087.553276720.1650369491-571076087.1650369491&_gac=1.229297576.1650369491.EAIaIQobChMI6-Litomg9wIVZACiAx3-NAp4EAAYASAAEgIFV_D_BwE

———–

Błąd medyczny, omówienie zasad odpowiedzialności cywilnej oraz inne niż błąd medyczny podstawy odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego udzielania świadczeń zdrowotnych

9 czerwca 2022 r, godz. 18.00 – 21.00 Radca prawny Piotr Szyroczyński 

https://oirplodz.clickmeeting.com/podstawowe-zasady-wykonywania-dzialalnosci-leczniczej-blad-medyczny/register?_ga=2.122731087.553276720.1650369491-571076087.1650369491&_gac=1.229297576.1650369491.EAIaIQobChMI6-Litomg9wIVZACiAx3-NAp4EAAYASAAEgIFV_D_BwE

———-

Prawo medyczne (przepisy karne, zasady zabezpieczania dokumentacji medycznej, odpowiedzialność w branży beauty) 

26 maja 2022 r, godz. 17.00 – 20.00 Prokurator Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Waldemar Szymański 

https://oirplodz.clickmeeting.com/prawo-medyczne-przepisy-karne-zasady-zabezpieczania/register?_ga=2.183741091.486958545.1646086775-1962589432.1646086775