Szkolenia OIRP w Łodzi

21 Kwietnia 2023

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy materiały szkoleniowe ze szkolenia pt. „Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy cywilnoprawnej” prowadzonego przez r.pr. dr hab. prof. UŁ Michała Wojewodę.

link
6 Kwietnia 2023

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które ma przybliżyć radcom prawnym praktyczne aspekty mediacji sądowej i pozasądowej w szeroko rozumianych sprawach cywilnych. Szkolenie odbędzie się w dniu 18 maja 2023 r. w godzinach 17:00 – 18:30 w formule hybrydowej:

  • stacjonarnie w siedzibie OIRP w Łodzi
  • online (dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu stacjonarnym)

Szkolenie poprowadzą: r.pr. Aleksandra Krysztofiak oraz r.pr. Agata Olędzka-Nowacka- mediatorki z Ośrodka Mediacji przy OIRP w Łodzi.

Omówione zostaną następujące kwestie: .

  1. Przedmiot mediacji oraz jej rozszerzenie w toku postępowania mediacyjnego, aspekty procesowe.
  2. Udział osób trzecich w mediacji.
  3. Strony i ich pełnomocnicy- udział i rola w postępowaniu mediacyjnym.
  4. Protokół z mediacji- zakres dopuszczalnych treści w świetle zasady poufności.
  5. Rola mediatora -pasywny czy aktywny w zakresie sugerowania rozwiązań ?
  6. Mediacja umowna, a mediacja sądowa- różnice w świetle praktyki

Ponadto zapraszamy do aktywnego udziału w szkoleniu. Prosimy o przesyłanie na adres mediacja@oirplodz.pl Państwa pytań oraz wątpliwości związanych z mediacją. Problematykę poruszymy podczas szkolenia.

Zapisy na szkolenie prosimy kierować do dnia 28.04.2023 r. na adres mediacja@oirplodz.pl z adnotacją, czy uczestnictwo planowane jest w formule stacjonarnej czy online.

Kontakt telefoniczny w sprawie szkolenia:
r.pr. Aleksandra Krysztofiak- 603123129
r.pr. Agata Olędzka-Nowacka- 726 500 777

4 Kwietnia 2023

Termin: 19 kwietnia 2023 r., godz. 17:30 (czas trwania 1,5H) – wyłącznie online

Temat szkolenia: Praca zdalna – nowe regulacje

Prowadząca: radca prawny Liliana Strupp 

Liliana Strupp jest radcą prawnym, ukończyła prawo na Uniwersytecie Łódzkim oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. W ramach pracy zawodowej pełni funkcję Head of Legal & Public Affairs grupy spółek Randstad w Polsce; jest także wiceprezesem zarządu Polskiego Forum HR. Specjalizuje się w prawie cywilnym (w szczególności w umowach handlowych) oraz prawie pracy. Jest członkiem Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan. W ramach grupy roboczej w Konfederacji Lewiatan w latach 2021-2022 uczestniczyła aktywnie w procesie kształtowania regulacji dotyczącej pracy zdalnej w Polsce. 

Link do rejestracji:

https://oirplodz.clickmeeting.com/praca-zdalna-nowe-regulacje/register?_gl=1*1cgsfhy*_ga*MzE3MjE4MjI5LjE2ODAyMDU5OTg.*_ga_K7H94QHX99*MTY4MDIwNTk5Ny4xLjEuMTY4MDIwNjg1MS43LjAuMA..&_ga=2.122008265.333047294.1680205998-317218229.1680205998&_gac=1.45804304.1680205998.EAIaIQobChMIoOXtireE_gIVEyIYCh1qvQebEAAYASAAEgJ4hvD_BwE

29 Marca 2023

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 27 kwietnia 2023 r., godz. 17.00 – 20.15 (jedna piętnastominutowa przerwa w trakcie wykładu).

Temat szkolenia: Fundacja rodzinna nowa instytucja prawna w ujęciu sukcesyjnym i prawnoporównawczym. Fundacja rodzinna w praktyce.

Prowadzący: radca prawny Agnieszka Krysik

Link do rejestracji:

https://oirplodz.clickmeeting.com/fundacja-rodzinna-nowa-instytucja-prawna-w-ujeciu-sukcesyjnym-i-prawnoporownawczym-fundacja-rodzinn/register?_gl=1*162dp90*_ga*MTE1NjAzNzMxMS4xNjc5NTU1ODEy*_ga_K7H94QHX99*MTY4MDAzNDc4Ni41LjEuMTY4MDAzNTA5Ny41OS4wLjA.&_ga=2.24756793.2007255088.1680034787-1156037311.1679555812 

link
26 Marca 2023

Szanowni Państwo, 

W załączeniu przekazujemy materiały ze szkolenia pt. „Popularne klauzule umowne Kara umowna Zadatek”, które w dniu 23 marca 2023 roku przeprowadził r.pr. dr hab. Michał Wojewoda prof. UŁ.

link
Zobacz także