Aktualności samorządowe
KLUB SENIORA


 

Więcej
 
Kleos – bezpłatny dostęp na 30 dni do systemu do zarządzania kancelarią prawną dla wszystkich radców

Kleos – bezpłatny dostęp na 30 dni do systemu do zarządzania kancelarią prawną dla wszystkich radców

Więcej
 
X Forum Prawa Spółek „Obowiązek lojalności w spółkach handlowych” odwołane

X Forum Prawa Spółek „Obowiązek lojalności w spółkach handlowych” odwołane

Więcej
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z objęciem ubezpieczeniem zawodowym radców prawnych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi informuje, że w związku z zawarciem przez Krajową Radę Radców Prawnych z AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Więcej
 
Bieżąca działalność KRRP - najważniejsze informacje (tydzień 17)

Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 18-24 kwietnia 2020 r.

Więcej
 
Działalność samorządu - informacje bieżące

Informacje o bieżącej działalności KRRP.

Więcej
 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART SPORTOWYCH FIT PROFIT I FITSPORT

Z dniem 01.05.2020 r.  zostanie uruchomiony nowy sposób płatności za karty sportowe.

Więcej
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z objęciem ubezpieczeniem zawodowym radców prawnych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z objęciem ubezpieczeniem zawodowym radców prawnych

Więcej
 
Informuję, że planowane w kwietniu i maju projekcje filmów w ramach DKF TYLNA14 zostały odwołane

Z ubolewaniem informuję, że planowane w kwietniu i maju projekcje filmów w ramach DKF TYLNA14 zostały odwołane.

Więcej
 
Szkolenie w dniu 25 kwietnia 2020r. z SSA Wiesławą Kuberską

Szkolenie w dniu 25 kwietnia 2020r. z SSA Wiesławą Kuberską nt.” Zmiany w postępowaniu cywilnym wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019.1469 z dnia 2019.08.06) – wybrane zagadnienia”.

Więcej
 
Informacje prawne związane z epidemią COVID-19

Informacje prawne związane z epidemią COVID-19 - specjalna zakładka na stronie na stronie kirp.pl

Więcej
 
Ankieta HFPCz ws. przewlekłości postępowań

Ankieta HFPCz ws. przewlekłości postępowań

Więcej
 
Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-791/19 R Komisja / Polska

Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Więcej
 
Informacja w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz jego Zastępców.

Informacja w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi  oraz jego Zastępców.

Więcej
 
Opinia Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom (SPT) skierowana do państw-stron oraz krajowych mechanizmów prewencji w związku z pandemią koronawirusa

Opinia Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom (SPT) skierowana do państw-stron oraz krajowych mechanizmów prewencji w związku z pandemią koronawirusa (przyjęta w dniu 25 marca 2020 r.)

Więcej
 
Stypendium IBA i Komisji Zagranicznej KRRP

Stypendium dla radców prawnych/aplikantów do 35 roku życia w wysokości równowartości 500 $, którzy uzyskają stypendium Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników

Więcej
 
Ubezpieczenie od utraty dochodów dla radców prawnych - informacje

Ubezpieczenie od utraty dochodów dla radców prawnych - informacje

Więcej
 
Akcja #RatujBiznes a podatek VAT

Stanowisko Rzecznika MŚP w sprawie obciążenia podatkiem VAT świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych

Więcej
 
Tarcza antykryzysowa - wsparcie radców prawnych

Tarcza antykryzysowa - wsparcie radców prawnych

Więcej
 
Koronawirus a rynek prawniczy

Koronawirus a rynek prawniczy.

Więcej
 
Informacja dla użytkowników kart Fitprofit i Fitsport

Informacja dla użytkowników kart Fitprofit i Fitsport

Więcej
 
INFORMACJA W SPRAWIE ULG W ZAKRESIE UISZCZANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

INFORMACJA W SPRAWIE ULG W ZAKRESIE UISZCZANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Więcej
 
Mediuj, nie pozywaj

“Mediuj, nie pozywaj”. Bezpłatna pomoc mediacyjna Ogólnopolskiej Sieci Ośrodki Mediacji Radców Prawnych

Więcej
 
WYBORY DO ORGANÓW I NA FUNKCJE W OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W 2020 R. KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY TERMINÓW ZEBRAŃ REJONOWYCH ORAZ ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO

WYBORY DO ORGANÓW I NA FUNKCJE
W OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W 2020 R.
KOMUNIKAT 
z dnia 24 marca 2020r.

Więcej
 
Zmiana terminu VII Mistrzostw Radców Prawnych w biegu na dystansie Półmaratonu oraz w biegu na 10 km

Zmiana terminu VII Mistrzostw Radców Prawnych w biegu na dystansie Półmaratonu oraz w biegu na 10 km

Więcej
 
Uchwała Nr 7/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 19 marca 2020 roku

Uchwała Nr 7/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie przesunięcia terminów zebrań zwoływanych dla poszczególnych rejonów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi ​

Więcej
 
KANCELARIA W CZASIE EPIDEMII. CO ROBIĆ?

Zapraszamy na szkolenie on-line dotyczące zarządzania kancelariami radcowskimi w kryzysowej sytuacji.

Więcej
 
ZMARŁ ANDRZEJ KALIŃSKI, DZIEKAN RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W BIAŁYMSTOKU

Zmarł Andrzej Kaliński, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Więcej
 
Pismo Prezesa KRRP do Premiera RP

Pismo Prezesa KRRP do Premiera RP

Więcej
 
Stanowisko Prezydium KRRP z 16 marca 2020 r.

Stanowisko Prezydium KRRP z 16 marca 2020 r. dotyczące konieczności dokonania pilnych zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego

Więcej
 
Szkolenie SSN Ciepła Kredyty Frankowe

Szkolenie SSN Ciepła Kredyty Frankowe

Więcej
 
Ubezpieczenie OC radców prawnych - informacja

Nowa Umowa Generalna pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A

Więcej
 
KOMUNKAT NR 2 z dnia 17 marca 2020r. W SPRAWIE DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ PREZYDIUM RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

KOMUNKAT NR 2 z dnia 17 marca 2020r. W SPRAWIE DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ PREZYDIUM RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Więcej
 
Areszt Śledczy w Łodzi - informacja o wstrzymaniu widzeń

Areszt Śledczy w Łodzi - informacja o wstrzymaniu widzeń

Więcej
 
Zarządzenie Nr 20/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 15 marca 2020 roku - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Zarządzenie Nr 20/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 15 marca 2020 roku - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w stanie zagrożenia epidemicznego i ograniczenia zadań jednostki organizacyjnej wykonującej zadania publiczne wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Więcej
 
Pismo Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych do Starostów Powiatów i Prezydentów Miast w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku z  rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym  związanym z wirusem SARS-COV-2 samorząd radców prawnych zwraca się do Państwa z prośbą o podjęcie działań umożliwiającym naszym koleżankom i kolegom, radcom prawnym możliwość bezpiecznego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej (….) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie kraju.

Więcej
 
Informacja Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi - odwołanie terminów rozpraw i posiedzeń

Informacja Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi - odwołanie terminów rozpraw i posiedzeń

Więcej
 
Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego - odwołanie rozpraw i posiedzeń

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi dotyczące odwołania rozpraw i posiedzeń

Więcej
 
Ważna informacja Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ważna informacja Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi w związku z epidemią koronawirusa - zmiana organizacji pracy Biura Obsługi Interesanta

Więcej
 
PILNE ! PILNE! PILNE ! DKF”TYLNA14”

W związku z epidemią koronawirusa zostało zamknięte Muzeum Kinematografii i z tego powodu jesteśmy zmuszonyi odwołać planowaną na piątek 13 marca 2020 projekcję filmu „PARASITE”.

Więcej