"Zostań mediatorem" - szkolenie z mediacji podstawowej podstawowej (26,27,28 marca 2021 r. oraz 9,10,11 kwietnia 2021 r.)

Cel szkolenia:
przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji;
pozyskanie przez uczestników wiedzy dotyczącej umocowania prawnego mediacji;
nabycie umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów w codziennym życiu i w swoim miejscu pracy.
Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007r.

Odbiorcy szkolenia – zapraszamy:
• pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, socjologów oraz psychologów;
• radców prawnych i aplikantów radcowskich; adwokatów i aplikantów adwokackich,rzeczników patentowych;
• menadżerów, konsultantów, pracowników działów HR;
• absolwentów studiów lub studentów wyżej wymienionych;
• wszystkich chętnych i zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów

Termin szkolenia: 26,27,28 marzec 2021r. i 9,10,11 kwiecień 2021r.piątki od godź. 13.00- 19.30, soboty, niedziele od 9.00-16.00

Czas trwania: 40 godzin zegarowych, grupy do 20 osób

Program szkolenia:
1. Rodzaje i zastosowanie mediacji;
2. Psychologia konfliktu;
3. Procedury rozwiązywania konfliktów – podobieństwa i różnice;
4. Psychologia komunikacji i elementy procesu negocjacji niezbędne w prowadzeniu mediacji;
5. Proces mediacji, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora;
6. Narzędzia, techniki i strategie mediacyjne;
7. Sytuacje trudne podczas mediacji;
8. Psychologiczne i społeczne wskazania i przeciwwskazania do prowadzenia mediacji;
9. Kontekst prawny i organizacyjny prowadzenia mediacji – procedury mediacyjne w Polsce i na świecie;
10. Symulacje mediacji prowadzonych samodzielnie oraz z drugim mediatorem – trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji.

Prowadzący: doświadczeni trenerzy z zakresu programu szkolenia:
Maciej Podraska– absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/Wydział Prawa i Administracji, absolwent studiów podyplomowych Integracji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Absolwent szkoły trenerów biznesu – posiada certyfikat trenera biznesu. Mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie jako menadżer odpowiedzialny za nadzór i motywowanie pracowników działu sprzedaży oraz negocjacje z kluczowymi partnerami biznesowymi ogólnopolskich firm pośrednictwa finansowego. Trener biznesu z 9 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji handlowych i biznesowych, technik obsługi klienta, zarządzania zasobami ludzkimi i kierowaniem zespołem, Zarzadzania sobą w czasie, komunikacji interpersonalnej, asertywności. Od 2003 roku prowadzi własną firmę szkoleniową specjalizującą się w szkoleniach oraz coachingu.
Robert Sadowski– absolwent Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 20 lat pracuje w administracji celnej, od 2009 roku jest trener i wykładowca umiejętności miękkich. Prowadzi zajęcia mi: z komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania stresem, konfliktem, kreatywności, mediacji, negocjacji, budowania zespołów, skutecznej oceny okresowej. Prowadzi szkolenia w ramach programu 50+. Przeszkolił ponad 1700 uczestników w trakcie 1500 godzin wykładowych. Jest także praktykującym mediatorem, zarówno przy Sądach jak i w Służbie Celnej gdzie zajmuje się głównie zjawiskami niepożądanymi, w szczególności mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem. Jest także asesorem wewnętrznym i bierze udział w sesjach AC/DS. Dodatkowo działa społecznie jako przewodniczący związków zawodowych w zakresie lokalnym jak i krajowym.
Irena Paczkowska – nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy oraz w Akademii Holistycznej w Gdyni. Wykładowca i opiekun studiów podyplomowych na WSB Negocjacje i Mediacje w Biznesie. Organizatorka i prowadząca szkolenia m.in. z zakresu negocjacji, mediacji
i komunikacji interpersonalnej. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Inicjator powstania kół naukowych przy Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu: Koło Naukowe Psychologii Negocjacji i Mediacji oraz Koło Naukowe Psychologii Praktycznej. Praktykująca mediatorka sądowa, wykonująca swój zawód z zamiłowania i z wielką pasją. Wpisana na listę mediatorów stałych prowadzoną w Sądach Okręgowych w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie biznesowe. przedsiębiorca, konsultant i doradca biznesowy, certyfikowany trener zmian, certyfikowany trener FRIS®.

Miejsce szkolenia: szkolenie obędzie się on-line na platformie zoom, uczestnicy szkolenia muszą mieć zainstalowaną aplikację www.zoom.us . Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają link do szkolenia.

Koszt: 1600 zł. brutto, zgłoszenia należy składać do dnia 19.03.2021r.
Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej a także możliwość kontaktowania się z trenerem(mailowo) przez okres jednego miesiąca od zakończenia szkolenia

Korzyści:
Oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia. uprawniający do samodzielnego prowadzenia mediacji i wpisu na listę mediatora sądowego.

Kurs uprawnia  radców prawnych do uzyskania punktów za szkolenie.

Rezygnacja ze szkoleń i odwołanie szkoleń :
1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez osobę zgłoszoną, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu organizator zwraca wpłatę dokonaną przez uczestnika, po potrąceniu 30% wartości szkolenia .
2. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia w okresie późniejszym niż na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu wpłacona kwota nie jest zwracana.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia w przypadku zgłoszenia mniej niż 6 osób.
4. W przypadku odwołania lub zmiany daty szkolenia przez organizatora (np. z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników) zgłoszonym osobom przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. Zwrot następuje nie później niż 14 dni od planowanej daty pierwszego dnia odwołanego szkolenia.
5. Osoba zgłoszona na szkolenie może odstąpić od zwrotu zaliczki jeżeli decyduje się na udział w innej edycji tego samego szkolenia.