Zmiany w systemie PROK-SYS. Kolejne ułatwienie dla pełnomocników i obrońców

System informatyczny PROK-SYS, funkcjonujący we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury, pozwala m.in. na zapoznanie się z udostępnionymi aktami zdigitalizowanych postępowań przygotowawczych w sprawach karnych. Dostęp do akt uzyskuje się za pośrednictwem Portalu Przeglądania Akt. Teraz logowanie do serwisu możliwe jest także przez usługę login.gov.pl.

Do tej pory w celu uzyskania dostępu do zdigitalizowanych akt za pośrednictwem internetu, należało w jednostce prokuratury prowadzącej postępowanie uzyskać informację czy akta sprawy karnej, w której radca prawny pełni rolę obrońcy lub pełnomocnika, są zdigitalizowane, a następnie zawnioskować do prokuratora prowadzącego postępowanie o uzyskanie dostępu do tych akt poprzez Portal Przeglądania Akt.

Po wyrażeniu zgody przez prokuratora i określeniu czasu trwania udostępnienia, radca prawny otrzymywał login i hasło do zalogowania się do PPA.

W październiku 2022 r. uruchomiono w Portalu Przeglądania Akt usługę login.gov.pl, która daje możliwości logowania się stron postępowania do PPA bez konieczności posługiwania się loginem i hasłem wygenerowanym z systemu PROK-SYS.

Jest to znaczne ułatwienie dla radców prawnych, ponieważ teraz dostęp do zdigitalizowanych akt przez internet nie wymaga wcześniejszego odbioru danych do logowania w PPA.

Ważne! Radca prawny, aby móc zalogować się na PPA, musi mieć profil zaufany.

Warunkiem utworzenia przez prokuratora w systemie PROK-SYS udostępnienia dla radcy prawnego z wykorzystaniem usługi login.gov.pl jest przekazanie przez radcę prawnego prokuratorowi udostępniającemu zdigitalizowane akta, obowiązkowego dla takiego rodzaju udostępnienia numeru PESEL.

Portal Przeglądania Akt jest dostępny pod adresem: https://portalzewnetrzny.prokuratura.gov.pl/

Na stronie PPA znajdują się materiały wideo prezentujące sposób zalogowania się do usługi.