ZMIANY ORGANIZACYJNE W SĄDZIE REJONOWYM DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA

Informacja o zmianach organizacyjnych w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,  al. Kościuszki 107/109

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi informuje, że Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi zawiadomił  OIRP w Łodzi, iż z dniem 1 marca 2016r. zostały wprowadzone zmiany do Zarządzenia Dyrektora Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu bezpieczeństwa i porządku dotyczącego interesantów przebywających na terenie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, umożliwiające adwokatom i radcom prawnym przechodzenie drogą wewnętrzną przez parking między budynkami przy al. Kościuszki 107/109 i ul. Wólczańskiej 138.  Przejście odbywać się będzie za okazaniem legitymacji służbowej.
 
Ponadto w dniu 1 marca 2016r.  została wprowadzona zmiana do Regulaminu Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, usprawniająca wydanie osobom uprawnionym kserokopii lub fotokopii z akt.
Tekst Regulaminu Czytelni dostępny jest na stronie internetowej BIP Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi..