Zmiana siedziby Sądu Apelacyjnego w Łodzi - ważne informacje organizacyjne

Harmonogram przeprowadzki Sądu Apelacyjnego w Łodzi:

  1. 27 lutego – 3 marca 2023 r. – Oddział Gospodarczy,
  2. 9-15 marca 2023 r. – Oddział Kadr, Oddział Administracyjny, Oddział Kontroli, Oddział Finansowy, Stanowiska samodzielne
  3. 15-22 marca 2023 r. – I Wydział Cywilny
  4. 22-29 marca 2023 r. – II Wydział Karny
  5. 27-31 marca 2023 – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz IV Wydział Wizytacji

Oddział ds. Inwestycji, Zakupów i Planowania został już przeniesiony do nowego budynku.

W okresie przeprowadzki mogą wystąpić czasowe problemy w funkcjonowaniu Sądu. Telefoniczny kontakt z poszczególnymi komórkami Sądu może być w najbliższym okresie utrudniony, w związku z czym rekomendujemy kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Jednocześnie informujemy, że Biuro Podawcze Sądu Apelacyjnego w Łodzi do dnia 31 marca 2023 r. będzie funkcjonowało w budynku Sądu przy ul. Narutowicza 64, zatem do tego dnia włącznie wszelka korespondencja winna być kierowana na obecny adres Sądu.

Od dnia 3 kwietnia 2023 r. adresem do korespondencji będzie: al. Kościuszki 65, 90-514 Łódź.

Dotychczasowe numery telefonów pozostają bez zmian.