Zgłaszanie propozycji tematów szkoleń

Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag i propozycji dotyczących tematyki spotkań czwartkowych mając nadzieję, że przyczynią się one do opracowania interesującego programu seminariów.
Wszelkich informacji na temat szkoleń udziela Przewodniczący Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej Przemysław Zawalski. Pytania oraz uwagi proszę kierować na adres:  komisja.szkolenia@oirplodz.p