Zawiadomienie o egzaminie radcowskim w dniach 10 - 13 maja 2022 roku - Komisja Egzaminacyjna nr 2

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 o egzaminie radcowskim w dniach 10 – 13 maja 2022 roku.

Osoby przystępujące do egzaminu przed ww. Komisją proszone są o niezwłoczne zapoznanie się z zawiadomienie.