Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi - nowy termin zgłoszeń 23.10.20 r.

Stosownie do postanowień § 33 uchwały nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych (tekst jednolity: https://kirp.pl/postepowanie-dyscyplinarne/glowny-rzecznik-dyscyplinarny/) oraz w związku z Uchwałą Rady OIRP w Łodzi z dnia 21 września 2020 r. zmienionej Uchwałą Rady OIRP w Łodzi z dnia 5 października 2020 r. w zakresie liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego OIRP w Łodzi, Rada OIRP w Łodzi wyznacza nowy termin zgłaszania kandydatów na zastępców rzecznika dyscyplinarnego OIRP w Łodzi.

Osoby chętne do objęcia tej funkcji proszone są o złożenie w biurze Izby zgłoszeń skierowanych do Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi lub członków rady OIRP (osoby legitymowane do zgłaszania kandydatów, celem ewentualnego wyboru przez radę OIRP w Łodzi) w terminie do dnia 23 października 2020 roku. Do zgłoszeń należy dołączyć oświadczenie kandydata o wykonywaniu zawodu radcy prawnego co najmniej od trzech lat wraz z wyrażeniem zgody na kandydowanie.