Zasady przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania

Szanowni Państwo,

W załączeniu prezentujemy Uchwałę Nr 885/XI/2023 Prezydium KRRP z dnia 7 lutego 2023 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania.

Zachęcamy do zapoznania