Zarządzenie nr 90/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z 30 października 2020 roku

Poniżej zamieszczamy treść zarządzenia nr 90/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z 30 października 2020 roku w sprawie odwołania terminów rozpraw w okresie od 9 listopada do 27 listopada 2020 roku z wyjątkiem typów spraw wskazanych w zarządzeniu.