„ZARZĄD SUKCESYJNY PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ"

W imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Katedry Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, organizatorów konferencji naukowej, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pod tytułem „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Konferencja odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 roku.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym w załączeniu.