ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ „CZY TAJEMNICA ADWOKACKA JESZCZE ISTNIEJE”

Okręgową Rada Adwokacka w Krakowie przy współpracy z Komisją Doskonalenia Zawodowego NRA w Warszawie zaprasza na Międzynarodową Konferencję „Czy tajemnica adwokacka jeszcze istnieje”, która odbędzie się w dniu 6 października 2017 roku w sali konferencyjnej Hotelu Holiday Inn w Krakowie.

Stosownie do uchwały nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 roku udział w Konferencji zapewnia uzyskanie 12 punktów zaliczanych do rocznego obowiązku doskonalenia zawodowego.