Zaproszenie do udziału w seminariach doktorskich katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego - semestr letni r. ak. 2022/2023