Zaproszenie do udziału w I sesji online programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego – nabór dodatkowy

Komisja Zagraniczna KRRP informuje o naborze dodatkowym do I sesji programu CRIMILAW, w Polsce kierowanego do radców prawnych, którego tematyka obejmuje europejskie prawo i postępowanie karne. Pierwsza sesja odbędzie się w formie dwóch modułów online w terminie 12-23.04.2021 r.

Celem programu CRIMILAW jest przeszkolenie w sumie 360 prawników z kilku krajów UE z zakresu tematyki karnej (w tym 60 radców prawnych z Polski), przygotowanie materiałów szkoleniowych wieńczących cykl webinariów/seminariów CRIMILAW, a także umożliwienie międzynarodowego networkingu.

Obecnie ze względu na sytuację epidemiologiczną w Europie program CRIMILAW realizowany będzie online poprzez platformę do e-learningu Canvas. Jeżeli sytuacja ulegnie poprawie, wówczas planowane są seminaria stacjonarne w wybranych krajach partnerskich programu (Włochy, Hiszpania, Francja, Węgry, Cypr, Grecja, Polska).

Liczba miejsc na sesję online w terminie 12-23.04.2021 r. jest ograniczona (15 miejsc dla radców prawnych z Polski). W ramach naboru dodatkowego kandydatury przyjmowane będą wg. kolejności zgłoszeń. Rejestracja możliwa jest jedynie pod linkiem:  https://crimilaw.webankieta.pl/ 

W programie weźmie 15 osób, które jako pierwsze prześlą swoję zgłoszenie. Potwierdzenie udziału wybranym uczestnikom zostanie przekazane najpóźniej 5 marca 2021 r.