Zaborowska Kancelaria Adwokacka poszukuje samodzielnych prawników

Zaborowska Kancelaria Adwokacka poszukuje samodzielnych prawników

1. Zespół zamówień publicznych i realizacji kontraktów (w tym FIDIC)

Szukamy osób posiadających:

 • wykształcenie wyższe
 • wiedzę w zakresie prawa zamówień publicznych i/lub wiedzę w zakresie warunków kontraktowych FIDIC
 • minimum 2 letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów
 • samodzielność, dobrą organizację pracy i zarządzania wieloma projektami jednocześnie
 • mile widziane uprawnienia adwokata lub radcy prawnego
 • fachowość w identyfikowaniu problemów i poszukiwaniu rozwiązań
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z klientami

2. Szkolenia:

Szukamy osób posiadających:

 • wykształcenie wyższe
 • wiedzę w zakresie prawa zamówień publicznych
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (w tym szkoleń online)
 • fachowość w identyfikowaniu problemów i poszukiwaniu rozwiązań
 • łatwość budowania relacji ludzkich

Zapewniamy:

 • stabilną współpracę (w ustalonym wymiarze)
 • prace zdalną
 • udział w naprawdę interesujących projektach
 • duży potencjał rozwoju osobistego i budowania marki osobistej
 • udział w konferencjach branżowych i szkoleniach
 • możliwość własnych publikacji w prasie

Kandydatów spełniających powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (jak niżej), na adres: rekrutacja@kancelariazaborowska.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Adwokacką Agnieszkę Zaborowską (administratora danych) moich danych osobowych, które zostały zamieszczone w przekazanych przeze mnie dokumentach (CV, życiorys, list motywacyjny) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Zostałam/em poinformowany, że zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.