XV edycja konkursu "Kryształowe serce Radcy Prawnego"

Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza XV edycję konkursu „Kryształowe serce Radcy Prawnego”, który dorocznie organizowany jest przez samorząd radcowski i cieszy się wielka popularnością w środowisku. Wzorem roku ubiegłego Konkurs organizowany będzie w dwóch etapach.

W pierwszym etapie radcy prawni, aplikanci radcowscy, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, środowiska prawnicze i inne podmioty wskazane w Regulaminie Konkursu mogą zgłaszać bezpośrednio do Kapituły Konkursu kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów danej Izby w terminie do 30 kwietnia 2023 r.

W drugim etapie laureaci Konkursu zostaną wybrani przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. W skald Kapituły Konkursu wchodzą radcowie prawni, członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych: Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Maciej Bobrowicz, Weronika Filiks, Alicja Juszczyk, Gabriela Krajczewska, Jan Łoziński oraz Teresa Żurowska. Laureaci Konkursu otrzymają tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Tak jak w roku ubiegłym dodatkowym elementem Konkursu będzie głosowanie internetowe, w którym zagłosować na danego kandydata może każdy. Głosowanie odbędzie się na stronie internetowej Konkursu, a kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów od internautów również zostanie nagrodzony.

Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na 2 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informację dotyczące Konkursu znajda Państwo na stronie internetowej https://krysztaloweserce.kirp.pl/

Zachęcamy do udziału w Konkursie i zgłaszania kandydatów, którzy wykazali się aktywnością w działalności pro bono.