XII KRAJOWY ZJAZD RADCÓW PRAWNYCH

W sobotę 7 listopada 2020 r. odbył się XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Z uwagi na pandemię obrady odbyły się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Zjazd podjął w szczególności uchwałę w sprawie wytycznych działania samorządu radców prawnych na lata 2020 – 2024. Przygotowane propozycje zmian w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego mają stanowić przedmiot obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, który planowany jest w 2021r.

Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych został wybrany r. pr. Włodzimierz Chróścik, w latach 2013 – 2020 Dziekan Rady OIRP w Warszawie. Nowo wybrany Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych pełnił w przeszłości również funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, Przewodniczącego Komitetu Stałego ds. Nowych Technologii oraz Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Zawodowego i Nowych Technologii Krajowej Rady Radców Prawnych. Od 2012 r. pełni również funkcję Sekretarza Centrum Mediacji Gospodarczej. Od 2006r. prowadzi Kancelarię Radców Prawnych. Jest autorem publikacji  oraz opracowań z zakresu prawa handlowego, postępowań  spornych  oraz  zasad  etyki  zawodowej radców  prawnych, m.in. współautorem „Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Komentarz” pracy zbiorowej pod red. Tomasza Schefflera opublikowanej przez Wydawnictwo C.H. Beck.  

Głównym Rzecznikiem Dyscyplinarnym został wybrany r.pr. Gerard Dźwigała, dotychczasowy Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie.

W XII Krajowym Zjeździe Radców Prawnych uczestniczyło 15 delegatów OIRP  w Łodzi wybranych na Zgromadzeniu OIRP w Łodzi w dniu 12 września 2020r., przedstawiciel Aplikantów oraz, z racji pełnionych funkcji, członkowie organów samorządu szczebla krajowego nie będący delegatami.

Wszyscy zgłoszeni przez delegację OIRP w Łodzi kandydaci do organów w Krajowej Izbie Radców Prawnych XI kadencji (2020 – 2024) uzyskali mandaty:

  • r. pr. Andrzej Domański na kolejną kadencję oraz r.pr. Przemysław Fiuk zostali wybrani w skład Krajowej Rady Radców Prawnych (Zgromadzenie OIRP w Łodzi wybrało w dniu 12 września 2016r. r. pr. Grzegorza Wyszogrodzkiego Członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych);
  • r. pr. Przemysław Zawalski został wybrany w skład Wyższej Komisji Rewizyjnej;
  • r. pr. Tomasz Jankowski został wybrany w skład Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Gratulujemy wybranym i życzymy sukcesów w pracy samorządowej oraz realizacji zamierzeń.