X Forum Prawa Spółek pt. „Obowiązek lojalności w spółkach handlowych” - konferencja on - line

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowym X Forum Prawa Spółek pt. „Obowiązek lojalności w spółkach handlowych”, które odbędzie się w trzeci piątek maja tj. – 21 maja 2021 roku. Niestety ograniczenia związane z epidemią SARS CoV2, które uniemożliwiły zorganizowanie ubiegłorocznej edycji Forum, wykluczają zorganizowanie tegorocznej konferencji w tradycyjnej formie. Jednak upowszechnienie nowych technologii wśród prawników, tak w pracy naukowej jak i zawodowej, przekonuje, że majowa konferencja z powodzeniem może przeprowadzona przy wykorzystaniu i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Liczymy, że przymusowa zmiana formuły Forum stanowi przejściową niedogodność i nie wpłynie negatywnie przebieg obrady, a szczególnie na dyskusję. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli znów gościć Państwa w murach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Tegoroczne Forum zostanie poświęcone, sygnalizowanej już w ubiegłym roku, tematyce lojalności w stosunkach korporacyjnych. Otaczająca nas rzeczywistość, zmiany zachodzące w życiu gospodarczym i społecznym skłaniają do poświęcenia szczególnej uwagi podstawowym wartościom, jakimi powinny się cechować wzajemne relacje uczestników obrotu. W sferze prawa spółek do takich należy niewątpliwie postulat lojalność, jaka powinna towarzyszyć wspólnikom, akcjonariuszom, czy członkom organów kolegialnych. Zagadnienie to choć dostrzegane w piśmiennictwie i orzecznictwie nie zostało poddane do tej pory pogłębionej analizie. Podjęta dyskusja z udziałem przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych i grona naukowego powinna przynieść uczestnikom wiele pożytecznych spostrzeżeń, które zostaną z powodzeniem wykorzystane w działalności naukowej i zawodowej.   

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej prawospolek@wpia.uni.lodz.pl najpóźniej do 7 maja 2021 r.

Wszelkich informacji dotyczących Konferencji udziela Sekretariat za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: prawospolek@wpia.uni.lodz.pl.

Program:

 I. OTWARCIE KONFERENCJI – GODZ. 10:00

II. PRZEDSTAWIENIE REFERATÓW  – GODZ. 10.20

  • Obowiązek lojalności stron stosunków cywilnoprawnych – prof. dr hab. Andrzej Kidyba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • Obowiązek lojalności wspólników handlowych spółek osobowych – prof. dr hab. Wojciech Pyzioł (Uniwersytet Jagielloński)
  • Obowiązek lojalności wspólników i akcjonariuszy handlowych spółek kapitałowych – Prof. dr hab. Michał Romanowski (Uniwersytet Warszawski)
  • Obowiązek lojalności członków organów kolegialnych spółek handlowych – Prof. dr hab. Wojciech Popiołek (Uniwersytet Śląski)
  • Obowiązek lojalności członków stowarzyszeń oraz spółdzielców – Prof. dr hab. M. Bączyk (Sędzia Sądu Najwyższego, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Obowiązek lojalności wspólników, akcjonariuszy oraz członków organów kolegialnych spółek handlowych w orzecznictwie – Prof. dr hab. Wojciech J. Katner (Sędzia Sądu Najwyższego, Uniwersytet Łódzki)

 Przerwa – godz. 12:20-12.35

III. DYSKUSJA OTWARTA – GODZ. 12.35 – 14:00

IV. ZAMKNIĘCIE X I ZAPROSZENIE NA XI FORUM PRAWA SPÓŁEK W 2021 ROKU