WEWNĘTRZNA PROCEDURA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU DOKUMENTACJA - WZÓR

Szanowni Państwo,

OBSIL KRRP przygotował wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (na podstawie art. 50 ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.). Osoby zainteresowane otrzymaniem dokumentacji proszone są o zgłaszanie zapotrzebowania na dedykowany adres mailowy: procedurappp@oirplodz.pl. Dokumentacja będzie wysyłana w okresach 1-2 razy w tygodniu (co do zasady w każdy piątek).