Webinarium w Programie UE CIVILAW; 28 marca 2022, platforma ZOOM

Zapraszamy do udziału w programie organizowanym przez Unię Europejską – CIVILAW. Jego celem jest przeszkolenie prawników z siedmiu państw członkowskich (Czechy, Grecja, Cypr, Hiszpania, Polska, Rumunia, Włochy) w zakresie instrumentów prawnych UE w dziedzinie prawa upadłościowego i prawa rodzinnego. Pierwsze szkolenie odbędzie się w formie online 28 marca 2022 r.

Udział w webinarium jest odpłatny. Koszt udziału: 19 euro. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 marca 2022 r.

Za udział w szkoleniu uczestnikom zostanie przyznanych 10 punktów szkoleniowych.

Program webinarium:
9.00–9.10      Wprowadzenie
9.10–9.50      Jurysdykcja w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej
9.50–10.30    Uprowadzenie dziecka za granicę
10.30–11.10  Uznawanie, wykonalność i wykonywanie orzeczeń w sprawach rodzinnych
11.10–11.15   Przerwa
11.15–12.00 Jurysdykcja, prawo właściwe, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych oraz na temat skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich
12.00–13.00  Doświadczenia krajowe

Zapisy: https://www.webankieta.pl/ankieta/709774/webinarium-civilaw-training-of-lawyers-on-eu-instruments-in-family-law-28-marca-2022-900-1300-platforma-zoom.html

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o programie CIVILAW, a także zaplanowanych wydarzeniach są dostępne pod poniższym linkiem: https://elf-fae.eu/civilaw/