Webinarium nt. instrumentów prawa upadłościowego w programie CIVILAW – 8 czerwca 2022 r.

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza do udziału w kolejnym webinarium organizowanym w ramach programu CIVILAW. Jego celem jest przeszkolenie prawników z siedmiu państw członkowskich (Czechy, Grecja, Cypr, Hiszpania, Polska, Rumunia, Włochy) w zakresie instrumentów prawnych Unii Europejskiej w dziedzinie prawa upadłościowego i prawa rodzinnego. Webinarium odbędzie się w formie online 8 czerwca 2022 r. w godz. 09:00 – 13:00, na platformie Zoom.

W niniejszym wydarzeniu prelegentem, który wystąpi w imieniu Krajowej Izby Radców Prawnych – partnera Programu CIVILAW, będzie r.pr. Piotr Zimmerman, wybitny znawca prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa spółek handlowych.

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają od Organizatora Programu certyfikaty, na podstawie których Izby przyznają punkty szkoleniowe.

Poniżej prezentujemy Program szkolenia:

09:00 – 09:05 Wprowadzenie

09:05 – 09:25 Prezentacja Systemu Integracji Rejestrów Przedsiębiorstw (BRIS)

Antonio Lai/ Tiago Ferreira, Komisja Europejska
09:25 – 09:45 Prezentacja wzajemnego połączenia rejestrów upadłości (IRI)

Pal Sziranyi/ Dragos Serban, Komisja Europejska
09:45 – 10:10 Kwestie jurysdykcyjne w postępowaniu upadłościowym i prawo właściwe

Maria Carla Giorgetti (Włochy)

10:10 – 10:35 Umowy i prawa związane z postępowaniem upadłościowym oraz ochrona osób trzecich

Antigoni Alexandropoulou (Grecja)
10:35 – 11:00 Uznawanie postępowań upadłościowych

Pedro Learreta (Hiszpania)
11:00 – 11:05 Przerwa na kawę
11:05 – 11:30 Wtórne postępowanie upadłościowe

Piotr Zimmerman (Polska)
11:30 – 11:55 Zapobiegawcze ramy restrukturyzacji, zwolnienie z długów i dyskwalifikacji
Martí Batllori Bas (Hiszpania)
11:55 – 12:20 Prawa, obowiązki, odpowiedzialność i komunikacja

Silvia Uskov (Romania)
12:20 – 12:35 Kwestie ochrony danych

Nicky Xenofontos (Cyprus)
12:35 – 13:00 Przykłady praktyczne

Adam Sigmund (Republika Czeska)

Zapisy: https://www.webankieta.pl/ankieta/747221/webinarium-civilaw-training-of-lawyers-on-eu-instruments-in-insolvency-law-8-czerwca-2022-900-1300-zoom.html

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 maja 2022 r.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w webinarium jest odpłatny. Koszt udziału: 29 euro.

Kwotę w wysokości 29 euro należy przelać na nr konta KIRP, który zostanie przekazany uczestnikom w osobnej wiadomości mailowej. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: komisjazagraniczna@kirp.pl

Program CIVILAW jest dofinansowany z środków programu sprawiedliwość Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje o programie CIVILAW, a także zaplanowanych wydarzeniach są dostępne pod poniższym linkiem: https://elf-fae.eu/civilaw/