Warsztaty z zakresu funkcjonalności krz i systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe