VI edycja studiów podyplomowych „Prawo Nowych Technologii”

Szanowni Państwo,

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Prawa Nowych Technologii ogłasza rekrutację na VI edycję studiów podyplomowych „Prawo Nowych Technologii”.

Czas trwania studiów: dwa semestry (październik 2023 – czerwiec 2024). Adresatami studiów podyplomowych są prawnicy oraz osoby zarządzające projektami, w szczególności w sektorze technologicznym, informatycznym i mediów, a także pracownicy instytucji publicznych
i samorządowych odpowiedzialni za obszar nowych technologii. Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie prawa nowych technologii zapewniającym przygotowanie do stosowania nowych rozwiązań prawnych w praktyce. W szczególności w programie znajdują się zagadnienia własności intelektualnej i ochrony technologii (know-how), w tym sztucznej inteligencji (AI), internetu rzeczy i blockchain, strategie ochrony wynalazków w sektorze informatycznym i biotechnologicznym, zagadnienia handlu elektronicznego i umów w gospodarce cyfrowej, płatności elektronicznych oraz ochrony konkurencji i konsumenta, mediów elektronicznych oraz prawnej ochrony informacji oraz cyberbezpieczeństwa. 

Termin składania dokumentów: do 20 września 2023 r.

Szczegółowe informacje: na stronie https://inp.pan.pl/studia-podyplomowe/prawo-nowych-technologii/. Dodatkowe informacje można także uzyskać pod adresem poczty elektronicznej p.ochman@inp.pan.pl lub numerem telefonu 699 856 879 (poniedziałek – piątek w godzinach 09:00-15:00).