Uwaga! Zarządzenie nr 90/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z 30 października 2020 roku uchylone!

Informujemy, że w dniu 9 października Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi wydał zarządzenie nr 84/2020/A, które uchyla zarządzenie nr 90/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z 30 października 2020 roku w sprawie odwołania terminów rozpraw w okresie od 9 listopada do 27 listopada 2020 roku z wyjątkiem typów spraw wskazanych w zarządzeniu, w części dotyczącej odwołanych rozpraw, co do których zarządzenie nie zostało jeszcze wykonane.

Treść zarządzenia Prezesa Sądu Apelacyjnego w załączeniu.

Pliki do pobrania