UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNAKI „ZA ZASŁUGI DLA MIASTA ŁODZI” OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

W piątek, 13 maja 2022 r. w Ogrodach Pałacu Poznańskiego w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia Odznak „Za Zasługi dla Miasta Łodzi.” Wyróżnienie przyznane Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 kwietnia 2022r. na wniosek Przewodniczącego Rady Marcina Gołaszewskiego, o czym już informowaliśmy, odebrali Dziekan Rady Robert Czapnik i Wicedziekan Rady Grzegorz Wyszogrodzki.

Władze Miasta Łodzi reprezentowali podczas uroczystości m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Gołaszewski, Wiceprzewodniczący Rady Małgorzata Niewiadomska – Cudak i Krzysztof Stasiak oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska i Wiceprezydent Miasta Łodzi Joanna Skrzydlewska. W wydarzeniu uczestniczył także Senator RP Artur Dunin.

Odznaka „Za zasługi dla Miasta Łodzi” przyznawana jest za działalność na rzecz Miasta godną szczególnego uznania. Stanowi ona nie tylko symboliczny wyraz podziękowania dla wszystkich Osób zaangażowanych w działalność Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przez wszystkie lata jej istnienia. Źródłem szczególnej satysfakcji, ale również inspiracji na przyszłość i zobowiązania do dalszej aktywności na rzecz naszego Miasta i Regionu, powinno być otrzymanie tego zaszczytnego wyróżnienia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi w roku jubileuszu 40-lecia Samorządu Radców Prawnych.

Podczas tej samej uroczystości Odznakę „Za zasługi dla Miasta Łodzi”, przyznaną w 2021r. i dotychczas niewręczoną z uwagi na stan epidemii, odebrał także radca prawny Jacek Wawrzynkiewicz, wieloletni działacz Samorządu Radców Prawnych w Łodzi oraz Dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.