Upadłość konsumencka nowe zasady - szkolenie online

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Upadłość konsumencka – nowe zasady.” Szkolenie odbędzie się w formule on – line, w dniu 14 października 2021 r., w godzinach 16.30-19.30. Szkolenie poprowadzi SSR Justyna Kowalska z SR dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego ds Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Jednocześnie, jeśli mają Państwo pytania dotyczące problematyki postępowań w zakresie upadłości konsumenckiej prosimy o ich zgłaszanie na adres mailowy szkoleniaonline@oirplodz.pl w terminie do 30 września 2021 r.

Link do rejestracji: https://oirplodz.clickmeeting.com/upadlosc-konsumencka-nowe-zasady/register?_ga=2.100684679.761663428.1632292884-1672056060.1615277651&_gac=1.237825588.1632292884.EAIaIQobChMIhIKU5_yR8wIVT0eRBR2J2grNEAAYASAAEgJ9H_D_BwE