UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W TRYBIE WNIOSKOWYM - PRAWO I PRAKTYKA

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

W TRYBIE WNIOSKOWYM – prawo i praktyka

 

Szanowni Państwo,
Wieloletnia obserwacja praktyki udostępniania danych potwierdza, że nadal najwięcej problemów sprawia prawidłowa realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej, których liczba systematycznie wzrasta. Niejednokrotnie ich efektem są nie tylko krytyczne artykuły w mediach, ale przede wszystkim skargi wnoszone do sądów. Jednocześnie dostrzegalne są przypadki uporczywego korzystania z prawa dostępu do informacji publicznej, które coraz bardziej utrudniają pracę podmiotów będących w posiadaniu informacji.

Pragnąc poszerzyć Państwa wiedzę na temat sprawnego i prawidłowego rozpatrywania wniosków z tej dziedziny, zapraszamy do udziału w jednym z naszych najpopularniejszych cykli szkoleniowych. Dotychczas uczestniczyło w nim łącznie ponad 3.500 osób, reprezentujących firmy, urzędy i instytucje publiczne z terenu całego kraju.  W tym roku szkolenia z tej serii z powodzeniem odbyły się m.in. w Radomiu, Tarnowie i Warszawie. Już dzisiaj zapraszamy na nasze pierwsze po przerwie wakacyjnej szkolenia, które odbędą się:

24 sierpnia w ŁODZI

30 sierpnia w Częstochowie

Adresaci szkolenia: wszystkie osoby, które w swoich jednostkach (np. w izbach samorządu zawodowego) zobowiązane są do udostępniania informacji publicznej, przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz wydawania decyzji o odmowie udostępnienia. W szczególności zapraszamy kadrę kierowniczą, radców prawnych, rzeczników prasowych, pracowników kancelarii i sekretariatów, redaktorów i koordynatorów stron BIP. W szczególności zapraszamy osoby, które nigdy nie uczestniczyły w profesjonalnym szkoleniu z tej dziedziny. Każdy uczestnik otrzyma m.in. wzory pism oraz schematy procedur: rozpatrywania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, rozpatrywania odwołania od decyzji o odmowie udostępnienia lub umorzenia postępowania.

Świetny wykładowca: inż. Rafał Kula

Ceniony specjalista z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej, autor artykułów i ekspertyz z tej dziedziny, wieloletni dyrektor znanej spółki, koordynator aż 410 wdrożeń podmiotowych stron BIP, audytor Biuletynów. Znakomity wykładowca i trener (od 2003 roku przeprowadził setki szkoleń w całym kraju). Przystępny sposób przekazywania praktycznej wiedzy, okraszony specyficznym humorem, inspiruje i pozwala na długo zapamiętać udział w jego szkoleniach. 

 

Szczegółowy program i warunki udziału w szkoleniu przesyłamy w załączonym pliku. Bliższych informacji o szkoleniach udziela:

 

Małgorzata Pawlikowska

Logonet Sp. z o.o. w Bydgoszczy

tel. 52 326 00 56, fax 52 326 00 55

Kapitał zakł.: 56.000 PLN, NIP 554-10-23-541, KRS 000010077

www.biplo.pl